top of page
Bill

ראו את משך ומחירי הקורסים וההשתלמויות השונים ...

In a Meeting

DRI International, המובילה בהדרכה ובהסמכה בנושא המשכיות עסקית בענפים רבים, מציעה הדרכה בתוך הארגון, בהתאמה לצרכי ארגונכם, וזאת לכלל סוגי הארגונים.

Back to School Concept, Two People Sign

השכלה גבוהה

DRI International מציעה למכללות ואוניברסיטאות קורס המשכיות עסקיות המוכר על ידי ארגונים, מגזרים פרטיים, וציבוריים ברחבי העולם.

קורסים

bottom of page