משך ומחיר קורסים

תוכניות הסמכה
תוכניות הסמכה
סדנאות
סדנאות

*הערה: ההשתלמות של תרגול המשכיות עסקית, פותחה על ידי DRI ישראל ואינה נכללת בסך ההשתלמויות של DRII.

 נורית מנהלת הדרכה -  נייד:  0506916156 

שלום מנהל פעילות בישראל - נייד 0504916155

איילון 38, ראש העין, ישראל

© 2020  DRI ישראל - הדרכות והסמכות בינלאומיות להמשכיות עסקי, רציפות תפקודית והתאוששות מאסון