משך ומחיר קורסים

תוכניות הסמכה
תוכניות הסמכה
סדנאות
סדנאות

*הערה: ההשתלמות של תרגול המשכיות עסקית, פותחה על ידי DRI ישראל ואינה נכללת בסך ההשתלמויות של DRII.