top of page
Governance concept. Hand take white ball

GCLE2000  המשכיות עסקית למגזר הציבורי

Governance concept. Hand take white ball

קורס GCLE2000 הנו בן 5 ימים שבסיומם מבחן הסמכה כמומחה רציפות תפקודית  CPSCP.

בקורס נלמדת מתודולוגיית DRII למומחי רציפות תפקודית. המתודולוגיה מוגדרת כמיומנויות ידע ופרוצדורות הנדרשים בכדי להוביל מאמצי תכנון רציפות תפקודית בארגון. המדריך יעביר סקירה של מודל תכנון הרציפות התפקודית של DRI International, את המיומנויות והפרוצדורות הנדרשות על מנת לבצע כל אחד מהשלבים שבמודל.

עם סיום ההדרכה יוכלו המשתתפים:

  • להכיר את כלל שלבי התכנון והדרישות הקיימות בכדי ליישם באפקטיביות כל אחד מהם

  • להכיר את כלל המינוחים הקשורים לתחום

  • ללמוד מגמות חדשות בתחום

  • להיות מסוגלים לחבר את כל כללי תכנון הרציפות התפקודית, את המרכיבים העסקיים ושיטת העבודה המומלצת למול ההנהלה הבכירה, לשם פתוח בדיקה ותחזוקת תכנית המשכיות עסקית ורציפות תפקודית.  

  • לעבור מבחן הסמכה כמומחי המשכיות עסקית.

הקורס יערך כמסגרת לימודית ומאמנת בימי הלימוד שנקבעו בין השעות 08:30-17:00, כאשר ביום החמישי לקורס יערך מבחן ההסמכה (הסמכת APSCP לבעלי פחות משנתיים ניסיון בתחום והסמכת CPSCP לבעלי שנתיים ומעלה של ניסיון בתחום). במהלך הקורס יסופקו כיבוד קל וארוחת צהריים.

קהל היעד

הקורס מיועד למקצוענים בעלי שנתיים ניסיון בתחום הרציפות התפקודית וההתאוששות מאסון (רצוי אך לא הכרחי). הקורס מציג סקירה על תהליך תכנון הרציפות התפקודית, על בסיס נוהגים מקצועיים בתחום. ניתן גם לעבור את הקורס במידה ואין ניסיון בתחום, אולם צפוי כי התועלת לבעלי ניסיון תהיה רבה יותר.

Audience
מטרת הקורס
  1. להסביר את גישת הרציפות התפקודית (COOP)

  2. להכיר את המונחים והמתודולוגיות המוצגות.

  3. הכנה לבחינת ההסמכה.

Hand writing inscription _Objectives_ wi
משך הקורס ועלותו
Bill

משך הקורס הנו 5 ימי לימוד, שנפרשים על פני ארבע שבועות, יום בכל שבוע ובשבוע האחרון יומיים ברצף.

סילבוס הקורס
bottom of page