top of page
shutterstock_540164125.jpg

CRLE2000 עמידות סייבר

למומחי המשכיות עסקית

תאור הקורס
  • קורס עמידות סייבר למומחי המשכיות העסקית הנו קורס בן ארבעה וחצי ימים, המלמד כיצד ניתן לטפל בשיבושים הנובעים ממתקפות סייבר במסגרת ההמשכיות העסקית של הארגון. הקורס יסייע לכם להבין מדוע חייבים לשלב בין המשכיות עסקית לאבטחת סייבר, וכיצד לבצע זאת, בכל ארגון, תוך שימוש בחמשת האלמנטים של עמידות סייבר: הערכה, זיהוי, הגנה, גילוי, תגובה והתאוששות.

  • מושגים אלה ותכניות הפעולה הנובעות מהן יסייעו בפיתוח אסטרטגיה לתגובה יעילה למול אירועים בלתי צפויים, ויאפשרו לארגונכם לפעול במהירות לשם התמודדות מיטבית עם שיבושים שנגרמו.

  • אבטחת סייבר והמשכיות עסקית חייבים להיות משולבים יחדיו. קורס זה מלמד מהם הצעדים שיש לנקוט על מנת שהדבר יקרה גם בארגונכם. השילוב בין אבטחת סייבר להמשכיות עסקית ייעל את הזיהוי והתגובה למתקפות סייבר ולזליגת מידע, ימזער עלויות, יגן על המוניטין של הארגון ויעניק לכם את הידע והכישורים להתמודד עם אירועי סייבר בראיית ההמשכיות העסקית של הארגון.

shutterstock_540164125.jpg
קהל היעד

​הקורס מיועד לאנשי טכנולוגיות המידע העוסקים בתחום ההתאוששות מאסון של הטכנולוגיות השונות. הקורס מציג מתודולוגיה לתכנון, יישום, הקמת, ניסוי ותחזוקת אתרי התאוששות מאסון. המתודולוגיה מובנית ומפרטת כל שלב ושלב על כלל מרכיביו.

Audience
מטרת הקורס
  • לספק ללומדים הוראות מפורטות, מסגרת, והנחייה ליישום המושגים החיוניים לשילוב בין אבטחת סייבר להמשכיות עסקית לשם יצירת תכנית עמידות סייבר אפקטיבית.

  • לתת בידי התלמידים כלים שיאפשרו להם להציג להנהלת הארגון המלצות מקצועיות (בעלות ערך) ואשר יסייעו בשכנוע ההנהלה להשקיע בבניית תכנית עמידות סייבר הולמת.

  • תרגול הלומדים בתרגילי סייבר/המשכיות עסקית לשם העמקת ההבנה בנושאים עימם נדרש להתמודד.

  • שיתוף ידע עם מומחי המשכיות עסקית אחרים.

  • הכנה לבחינת עמידות סייבר, לשם קבלת ההסמכה מומחה עמידות סייבר (Certified Cyber Resilience Professional) של DRI International.

Hand writing inscription _Objectives_ wi
משך הקורס 

משך הקורס : 4.5 ימים (4 ימי הדרכה מלאים בין השעות 08:30-17:00), שלאחריהם חצי יום של בחינה בנושא עמידות סייבר.  

 

Bill
סילבוס הקורס
bottom of page