top of page

הסמכות המשכיות עסקית למגזר הציבורי

APSCP 

  • ההסמכה המקצועית להמשכיות המגזר הציבורי מיועדת למי שחדש בתחום. הסמכת APSCP מעידה על מיומנות ברמת כניסה, עם ידע מסוים בתכנון התאוששות במגזר הציבורי, אך שטרם רכשו ניסיון רב בתחום. התחלת מסלול הקריירה שלך בניהול המשכיות במגזר הציבורי באמצעות הסמכת APSCP מעידה על רמת ידע וניסיון לעמיתים ולמנהלים.

CPSCP

  • רמת CPSCP מיועדת לאנשים עם שנתיים או יותר ניסיון בתחום תכנון ההתאוששות במגזר הציבורי, ומעידה כי בעל ההסמכה עבר בהצלחה את בחינת המגזר הציבורי. גורמים ציבורים בכירים כגון מנהל חירום בעיר, או עובד קבלן ממשלתי המחזיקים בתעודה זו, מוכרים כגורמים בלי ידע וניסיון בכלל היבטי ההמשכיות/הרציפות התפקודית במגזר הציבורי. הסמכת מומחה המשכיות עסקית/רציפות תפקודית של המגזר הציבורי מיועדת לאנשי מקצוע שהפגינו ידע וניסיון ברציפות תפקודית/ התאוששות מאסון במגזר הציבורי.  

הסמכות לעמידות סייבר

 ACRP 

  • ה- Associated Cyber ​​Resilience Professional) ACRP) הנה הסמכה חדשה  עבור מומחי המשכיות עסקית בעלי ניסיון של פחות משנתיים, אשר מעידה על הכרות עם נושא אבטחת סייבר ושילובו במסגרת ההמשכיות העסקית. חסינות סייבר הנה השילוב של אבטחת סייבר והמשכיות עסקית, שמטרתו ליצור סביבה בה שתי תחומי העבודה עובדים יחד כדי למקסם את האפקטיביות ולהגן על הארגון מפני איומי סייבר. הסמכת ACRP מיועדת למי שטרם רכש ניסיון רב בתחום. 

CCRP

  • הסמכת Cyber ​​Resilience Professional) CCRP) הנה הסמכה חדשה  עבור מומחי המשכיות עסקית בעלי ניסיון רחב של יותר משנתיים, אשר מעידה על הכרות עם נושא אבטחת סייבר ושילובו במסגרת ההמשכיות העסקית. חסינות סייבר הנה השילוב של אבטחת סייבר והמשכיות עסקית, שמטרתו ליצור סביבה בה שתי תחומי העבודה עובדים יחד כדי למקסם את האפקטיביות ולהגן על הארגון מפני איומי סייבר. הסמכת ACRP מיועדת למי שטרם רכש ניסיון רב בתחום. 

הסמכה הנו תהליך דו שלבי: שדורש מעבר מבחן הסמכה ולאחר מכן סקירת ניסיונו של המועמד בתחום  וקבלת החלטה על מתן ההסמכה.

Contract Review

ההסמכה הבינלאומית של DRI International הנה ההסמכה הנפוצה, המוכרת והמוערכת ביותר בתחום ההמשכיות העסקית בעולם. DRI מסמיכה רק מומחים אשר הוכיחו הן ידע והן ניסיון בתחומי ההמשכיות העסקית , הרציפות התפקודית ו/או התאוששות מאסון.

In a Meeting

שימור ההסמכה

שימור ההסמכה של DRI International דורש עמידה בשני תנאים:

  1. הוכחה להתעדכנות ואיסוף ידע (מאפשר צבירה של נקודות בגין פעילות לימוד - CEAP)

  2. תשלום בגין חידוש הסמכה שנתית

Business Growth

הסמכה

bottom of page