top of page

אודותינו

המשימה

לסייע לארגונים להיערך למצבי חירום ואסונות ולהתאושש מהם, וזאת באמצעות הדרכה והסמכה, והצגת חשיבה יצירתית, מובילה ומנחה בנושאים הנוגעים להמשכיות עסקית, והתאוששות מאסון. 

החזון

DRI ישראל שואפת להביא לארגונים למצב שבו יהיו עמידים בפני מצבי חירום ואסונות, ויצליחו להתאושש ולהמשיך את פעילותם. 

DRI International

DRI (Disaster Recovery Institute) International הינו ארגון בינלאומי ללא מטרת רווח, המסייע לארגונים ברחבי העולם להיערך ולהתאושש ממצבי חירום ואסונות על ידי מתן הדרכות והסמכות בנושא ניהול המשכיות עסקית, רציפות תפקודית, התאוששות מאסון ועמידות סייבר.

DRI International שהוקם ב-1988 הסמיך מעל 15,000 מומחים במעל ל-100 מדינות ברחבי העולם, ובכלל זאת ב-95 מתוך 100 החברות המובילות בארה"ב (Fortune 100 companies).

 DRII מציעה מעל ל 15 הסמכות אינדיבידואליות, ובכלל זאת את ההסמכה המוכרת ביותר בעולם בתחום: ה-CBCP, וכמו כן היא מסמיכה ארגונים כארגונים עמידים. DRII מציעה תכניות הדרכה שונות, החל מהצגת הנושא ועד לרמת לרמת מאסטר במגוון התמחויות ובמגוון שפות. 

DRII עורכת כנסים ותומכת בפעילויות צדקה באמצעות קרן שהקימה.

DRII מספקת אנליזות בלתי תלויות וסטנדרטים, וכן עצות טכניות לממשלות שונות ולארגונים בינלאומיים בנושאי המשכיות עסקית, רציפות תפקודית ועמידות. DRII הנה ארגון מוסמך לתקן תקנים על ידי (American National Standards Institute (ANSI. 

DRII משמשת כמשקיף מקושר לארגון הבינלאומי לתקינה (ISO) ולוועדה הטכנית 292 המנהלת את ISO 22301, ומאושרת כשותף הדרכה מאושר על ידי CQI (הגוף המקצועי למומחים בשיפור איכות המוצר, הפרויקט ואיכות השירות) ו- IRCA (גוף ההסמכה הגדול ביותר בעולם למבקרי מערכות ניהול), היזמה הלאומית למתן הכשרות בתחום לימודי הסייבר (NICCS), שותף ליזמות משרד האו"ם להפחתת סיכוני אסון (ARISE). תכניות ההסמכה שלנו מוכרות על ידי סוכנויות ממשלתיות שונות כולל הממשל הפדרלי בארה"ב.

DRI ישראל

  • DRI ישראל הנו הגוף המוסמך בישראל מטעם DRI international להדרכת הקורסים אשר פותחו ע"י DRI international ומועברים ברחבי העולם.

  • ההדרכות המועברות על ידי DRI ישראל, מועברות בשפה העברית ומותאמות לסביבה הישראלית.

  • המדריכים של DRI ישראל הנם מדריכים מוסמכים מטעם DRI International והנם בעלי ניסיון מעשי רב בתחומים של המשכיות עסקית, רציפות תפקודית, התאוששות מאסון (DR) ואבטחת מידע.

המתודולוגיה המקצועית של DRI International

DRI International  פיתחה מתודולוגיה המסבירה ומדגימה כיצד ניתן ליישם המשכיות עסקית ורציפות תפקודית בארגונים שונים. המתודולוגיה מספקת סל כלים המאפשר יישום תקנים שונים הקיימים בעולם בנושא ואינה מהווה תחליף לתקן כלשהו. המתודולוגיה בנויה מ-10 שלבים:

bottom of page