top of page

יצירת קשר

DRI ישראל מסייעת לכל פונה:

  • בהשגת והקניית ידע בנושא המשכיות עסקית, רציפות תפקודית, התאוששות מאסון, עמידות סייבר.

  • בבצוע הדרכות/ קורסים בתחום.

  • בתכנון קורסים מותאמים לצרכי ארגון.

  • בבצוע הסמכות בינלאומיות.

  • במענה על שאלות והתלבטויות שונות.

  • בבירור כיצד התמודדו עם בעיה ספציפית במקומות אחרים בישראל וברחבי העולם.

יצירת קשר

הבקשה נשלחה !

bottom of page