מהו ניהול המשכיות עסקית - BCM

ניהול המשכיות עסקית מוגדר כ:

תהליך ניהול הוליסטי המזהה פוטנציאל של איומים לארגון ואת ההשפעות לתפעול העסק שעלולים לגרום אותם איומים במידה ויתממשו ואשר מספק מסגרת לבניית שבות ארגונית עם יכולת תגובה אפקטיבית המבטיחה את האינטרסים של בעלי העניין המרכזיים, המוניטין, המותג ופעילויות יוצרות ערך (ISO 22301).

 

.ניהול המשכיות עסקית (BCM) משלב את התחומים של תגובת חירום, ניהול משברים, התאוששות מאסון (המשכיות טכנולוגית) והמשכיות עסקית (מיקום מחדש ארגוני / מבצעי).

DRII הקימה ועדת מומחים מתנדבים להגדרת מילון בינלאומי למינוחי המשכיות עסקית והתאוששות מאסון. ועדה זו שקדה על המשימה מעל לשנתיים וקיבצה מעל ל 2000 מונחים מכל רחבי העולם, וגיבשה מתוכם כ-400 מינוחים מרכזיים מקובלים, שישמשו את כלל העוסקים בתחום.

תמונת מילון מונחים.jpg

DRII הקימה ועדת מומחים מתנדבים להגדרת מילון בינלאומי למינוחי המשכיות עסקית והתאוששות מאסון. ועדה זו שקדה על המשימה מעל לשנתיים וקיבצה מעל ל 2000 מונחים מכל רחבי העולם, וגיבשה מתוכם כ-400 מינוחים מרכזיים מקובלים, שישמשו את כלל העוסקים בתחום. המינוח שנבחר להגדיר מהו ניהול המשכיות עסקית, הנו ההגדרה של תקן ISO 22301 לנושא.

המשכיות עסקית (מיקום מחדש)
ניהול משבר (הגנה על העסק)
תגובה לחירום (בטיחות חיים)
התאוששות מאסון (IT DR)
פתרון משולב

החשיבות של ניהול המשכיות עסקית

ישנן מספר סיבות לכך שנרצה בתכנית ניהול המשכיות עסקית, ועל התכנית לכלול את כלל הארגון. להלן מספר סיבות מרכזיות לתעדף קיום של תוכנית שכזו:

ציות לחוק ולרגולציה

  • מרבית המגזרים במשק כפופים לרגולציה אשר דורשת קיום תכנית ניהול המשכיות עסקית

  • למגזרים שונים קיימת רגולציות שונות. לדוגמה: הוראת בנק ישראל 355 (257 ו-361), הוראת המפקח על הביטוח, הוראות משרד האוצר- רשות שוק ההון והביטוח, הוראות משרד התקשורת לחברות תקשורת, הוראות משרד הבריאות, הוראות משרד הביטחון ועוד....

דרישות מארגונים לספקים

  • דרישת לקוחות: בקשות לקבלת הצעות (RFP) מכילות דרישה לספקים לכך שיש להם תכנית התאוששות מאסון, אשר תורגלו.

  • קיימות רגולציות העוסקות בעמידות שרשרת האספקה של ארגונים ואשר דורשות מהגופים השונים לוודא את חוסנה ש שרשרת האספקה.

מקסום  הכיסוי הביטוחי

  • ישנם תחומים בביטוח אשר דורשים מהמבוטחים להציג או להצהיר על קיום תכנית המשכיות עסקית שתורגלה, כתנאי לאישור פוליסת הביטוח.

  • קיום תכנית המשכיות עסקית, מאפשר לחברות הביטוח להקטין את רמת הסיכון הביטוחי ומעצם זאת להקטין את הפרמיות הנדרשות מחברות.

ניהול מוניטין ועמידות

  • ניהול המשכיות עסקית מסייע לארגונים להגן על המוניטין שלהם ולהגדיל את עמידותם לנוכח נסיבות גרועות, בין אם פנימיות או חיצוניות. ניהול המשכיות עסקית יכול לסייע בהגנה על המותג מפני מגוון סיכונים, כולל סיכוני סייבר, לספק ללקוחות כמובטח, ולהפחית את השבתה ואת עלות ההחלמה במקרה של אירוע.

BCM