top of page

DRI International

החברה המובילה בעולם בהדרכה והסמכה

 לנושאי המשכיות עסקית והתאוששות מאסון

לקוחות

מומחי המשכיות עסקית והתאוששות מאסון במרבית החברות הגדולות בעולם, עברו הכשרה והסמכה במסגרת הקורסים של DRI International.

95 חברות מתוך ה- FORTUNE 100 כוללות מומחים שהוסמכו ב- DRI International.

 בישראל רשימה ארוכה של חברות שעובדיהם הוסמכו על ידי DRI ישראל....

הסמכות

DRI International מסמיכה מומחים לתחום המשכיות עסקית, רציפות תפקודית והתאוששות מאסון במעל ל-100 מדינות. הסמכות אלו הנן הנפוצות והמוכרות בעולם בתחום, והנן מהוות אסמכתא למקצועיות הגורמים שעברו את הקורסים. שימור ההסמכות מחייב התעדכנות מקצועית בתחום כתנאי הכרחי לחידוש.

סל קורסים

ל-DRI סל קורסים מגוון, לנושא המשכיות עסקית, רציפות תפקודית, התאוששות מאסון, וחירום. הקורסים מועברים במעל ל-50 מדינות ברחבי העולם, ב-13 שפות שונות.

קיימים קורסים מותאמים למגזרים שונים, ההדרכה יכולה להינתן גם בארגונים עצמם.

הדרכה והסמכות להמשכיות עסקית והתאוששות מאסון

הדרכות והסמכות בינלאומיות 
מספר 1 בעולם בהדרכה והסמכה לנושא המשכיות עסקית והתאוששות מאסון
מדריכים מומחים ומוסמכים
bottom of page